Herbestemming Oostereiland Hoorn

We doen twee structurerende ingrepen op twee verschillende schaalniveaus.

Allereerst voegen we iets toe: we plaatsen een vast element. Dit element vormt een lange wandelroute over het hele eiland, die het eiland opnieuw ordent en toegang biedt tot de verschillende functies. Het varieert in opzet: dan weer helling, dan dijk, dan uitzichtpunt, dan tribune, onderdoorgang, toegang of promenade. De bezoeker van het eiland ervaart op deze manier, al wandelend langs deze route, een aaneenschakeling van verschillende perspectieven waarin de omgeving, het eiland en de monumentale gebouwen een hoofdrol spelen.