10 Woningen Langerak Utrecht

De nieuwe woningen vinden tegelijkertijd aansluiting bij de bestaande bebouwing. Zo zijn in de Tjeerdsraklaan de nieuwe woningen in dezelfde rooilijn als de buren geplaatst. Daarnaast is hier vorm aan gegeven door het 'oppakken' van kapvormen en een 2,5 meter hoogtelijn die aanwezig zijn in de omliggende bebouwing van het plangebied. Tot slot hebben we de kleuren en materialen afgestemd op dat wat in de omgeving toegepast is.

Het groen is verder de drager van het plan. Zo zijn een aantal markante volwassen bomen die op het bouwperceel aan de Groenedijkzijde stonden behouden. Voor een notenboom die niet gehandhaafd kon worden is een nieuw jongvolwassen exemplaar teruggeplaatst. Daarnaast worden er langs het ventweggetje nog nieuwe bomen aangeplant. Tot slot is de waterpartij langs het ventweggetje verder doorgegraven en daarmee versterkt.