Winkelcentrum 3Vriendenhof Dordrecht

Met deze verbouwing is het idee van de ‘shopping mall’ helemaal los gelaten. De branchering is nu eenduidig gericht op modewinkels en de 3Vriendenhof is een stedelijke passage geworden die deel uitmaakt van de openbare ruimte in de stad Dordrecht. Dit naar het voorbeeld van Europese stedelijke passages uit de negentiende eeuw zoals gebouwd in Brussel, Parijs en Londen.