Interieur+tuin woonhuis Den Hoorn

Ik heb hier geprobeerd om tegengestelde fenomenen als licht en schaduw, glad en ruw, glanzend en dof, perfect en imperfect, echt en nep, licht en zwaar, natuurlijk en kunstmatig, enzovoort, op een harmonieuze wijze samen te brengen tot een vanzelfsprekend en aansprekend geheel. Hierbij geldt: zonder licht geen schaduw. Het een bestaat dankzij het ander. Ze kunnen niet zonder elkaar. En door ze met elkaar te verbinden worden ieders specifieke eigenschappen belicht en kan ieder zijn eigen schoonheid tonen.
Voor mij raakt dit aan de kern van het leven. Dat bestaat in mijn beleving ook onlosmakelijk uit het een en het ander. We proberen soms aan onbevallige kanten van het leven voorbij te gaan, maar duurzaam slagen wil dat nooit is mijn ervaring. Dit huis leeft als het ware voor hoe tegengestelde aspecten, die wijzelf ook als onderdeel van het leven ervaren, tot een harmonieus en gebalanceerd geheel kunnen worden samengesmeed. Waarin ze er allemaal mogen zijn en van waarde zijn. Zo vormt het een spiegel van het leven. Toont het wat het leven in zijn volle omvang, en als je dat overziet, tegelijkertijd al zijn eenvoud is.