Winkelgebouw De Kroon Hoofddorp

Het gebouw moest gerealiseerd worden op een hoek van twee druk bezochte winkelstraten. Daarom is ervoor gekozen om het gebouw helemaal op te bouwen met grote, geprefabriceerde elementen. Zo kon de bouwtijd aanzienlijk worden bekort en daarmee de overlast voor de omgeving.

Deze keuze had gevolgen voor het bouwtraject. We hebben het gebouw uitgewerkt in bouwteamverband. In dit proces van samenwerking tussen opdrachtgever, architect, constructeur, installatieadviseurs en aannemer werd elk detail vooraf afgestemd. Zo kwamen we tot een plan waarbij het geheel kon worden gebouwd met de in de fabriek geproduceerde onderdelen.