Centrumplan Uden West

De woningen vormen bijna een gesloten bouwblok, waar we een gat in laten vallen. Hierdoor creëren we vanuit het binnenhof zichtlijnen naar buiten toe. Dit geeft een ruimtelijk gevoel. Bovendien zorgt het gat er voor dat de zuidelijke gevel van het naastgelegen woontorentje volop zon krijgt.

Afhankelijk van de oriëntatie van de woningen hebben we verschillende typen woningen uitgewerkt. Bij de woningen aan de parkzijde zijn de woonkamers volledig op het park gericht. De woningen aan de zuidkant zijn breed en ondiep, alle leefruimten zijn hier op de zonzijde gericht. En de woningen met oost-west oriëntatie zijn zogenaamde doorzon-types, met de woonkamer aan de straatzijde (oost) en de eetruimte aan de galerijzijde (west). We hebben de galerij hier verbreed, die vormt tevens de buitenruimte van het appartement.