Herbestemming Oostereiland Hoorn

De tweede ingreep die we doen is de realisatie van een cultureel centrum. Zo’n openbaar centrum ondersteunt en versterkt de nieuwe functie van het eiland als publiek domein.

Op het bestaande Alcovengebouw sluiten we een omloop aan. Omdat alle verschillende functies van het culturele centrum aan de omloop gekoppeld zijn, kun je deze zien als een soort levensader.

De omloop is een plek voor ontmoeting en uitwisseling van ideeën met andere bezoekers en gepresenteerd werk. Het vormt een etalage van activiteiten naar het binnenplein die weer is verweven met de openbare ruimte op het eiland.