Herbestemming Oostereiland Hoorn

De onderdelen van het culturele centrum zijn: ateliers, expositieruimte, café, filmhuis, auditorium en mediatheek.

De ateliers brengen we onder in de voormalige celruimtes van het bestaande Alcovengebouw. De ateliers zijn werkruimtes waar geconcentreerd wordt gewerkt en daarom sluiten ze goed aan bij het gesloten karakter van het bestaande gebouw.

De publieksfuncties van het culturele centrum nemen we op in het nieuwe element dat over het eiland heen is gelegd. Op deze manier kunnen de publieke instellingen hun activiteiten via de omloop aan de omgeving te etaleren.