Centrumplan Uden West

Projectgegevens:

Jaar:
2003-heden

Status:
Ontwerpfase

Opdrachtgever:
3W Vastgoed

Programma:
Parkeergarage met ca. 455 plaatsen
Winkels ca. 5.400 m2 BVO
Wonen ca. 50 appartementen

Artist Impressions:
Zes X Zes Visuele Communicatie

Project @ Rijnboutt: Marcel heeft als projectarchitect in dienst van Rijnboutt aan dit project gewerkt in samen-werking met directie-architect Bart van der Vossen. Het copyright ligt bij Rijnboutt.