Centrumplan Uden West

De stedenbouwkundige opgave bestaat uit het herzien van het stedelijk weefsel aan de westzijde van het stadscentrum van Uden.

Door opeenvolgende stadsuitbreidingen is het oorspronkelijk groene karakter van het stadscentrum verloren gegaan. In het stedenbouwkundig plan is de aanleg van een parkachtig gebied rond de Petruskerk opgenomen. Hierdoor wordt een oude kwaliteit in de stad teruggebracht. Met de nieuwe geplande bebouwing krijgt het stadshart op deze plek een duidelijke beëindiging en wordt tevens het winkelcircuit in de stad vervolmaakt.

De architectonische opgave bestaat uit het ontwerp voor een van de drie bouwblokken en de gehele parkeergarage die onder de bouwblokken gelegen is. Het programma bestaat uit een woon-/winkelgebouw met parkeergarage bestaande uit 50 woningen, ca. 5.400 m² winkelruimte en ca. 455 parkeerplaatsen.