Herbestemming Oostereiland Hoorn

Ontwerpstudie 2003

Het Oostereiland is een unieke plek in Hoorn vanwege zijn bijzondere positie in de stad; het grenst aan het IJsselmeer en het is door middel van een brug verbonden met de historische binnenstad. Het gebouwencomplex op het eiland is een rijksmonument. Het eiland heeft door zijn bestemming als penitentiaire inrichting tot nu geen directe betekenis als openbare plek in de stad.

Omdat de bestemming eind 2002 is komen te vervallen, hebben we een ontwerpstudie uitgevoerd. We wilden de mogelijkheid onderzoeken om deze bijzondere plek een nieuwe functie en daarmee een nieuwe betekenis voor de stad te geven.

De inzet van dit plan is om van deze plek een openbaar en cultureel eiland te maken, bestemd voor de inwoners en bezoekers van Hoorn. Deze unieke plek krijgt daardoor betekenis als nieuw publiek domein in de stad.