Professionele opdrachtgevers

Professionele opdrachtgevers hebben vaak andere belangen dan particuliere. Het proces van ontwerpen tot en met uitvoeren is meestal complexer, met meer belanghebbenden. En vrijwel altijd zijn er grotere investeringen mee gemoeid.

Door onze kennis, ervaring en vaardigheden beheersen we alle aspecten van dit proces. Van initiatieffase tot uitvoering. Van vergunningaanvraag tot bouwkundige uitwerking van plannen. We beheersen de kosten en de planning. Indien gewenst zijn we betrokken bij de prijs- en contractvorming en we kunnen de directievoering op ons nemen tijdens de realisatie van de plannen. Alles uiteraard in nauw overleg met de opdrachtgever en andere belanghebbenden. Dat doen we het liefste allemaal. Want alleen door bij alle fases en aspecten van het traject betrokken te zijn, kunnen wij het beste eindproduct leveren. En dat willen wij. En we gaan er van uit dat de opdrachtgever dat ook wil.